Sæterbakken 33

Her kommer 4 store eneboliger som er under prosjektering!

Det vil bli lagt vekt på gode uteområder, høy kvalitet og gjennomtenkte løsninger.

Ta kontakt for mer info!