Grøttevegen 6

Ferdigstilte eneboliger.

Ta kontakt for mer info!